കെയ്‌റോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ സ്‌പെഷ്യലൈസ് ചെയ്‌ത മികച്ച ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് അറിയുക, ലഭ്യമായ ചികിത്സയും ശസ്ത്രക്രിയാ വിദ്യകളും എന്തൊക്കെയാണ്?

ദോഹ
പൊതു ഡൊമെയ്‌നുകൾ
ദോഹജൂലൈ 24, 2023അവസാന അപ്ഡേറ്റ്: XNUMX മാസം മുമ്പ്

കൈറോയിൽ കാൽമുട്ടിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടർ

കൈറോയിൽ കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം

 • നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായകവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഘട്ടമാണ് ശരിയായ ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
 • കൃത്യമായ രോഗനിർണയം: കൈറോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാൽമുട്ട് പ്രശ്നത്തിന്റെ കൃത്യവും കൃത്യവുമായ രോഗനിർണയം നേടുന്നതിന് നിർണായകമാണ്.
 • രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനും ഉചിതമായ ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ഡോക്ടർക്ക് ആവശ്യമായ അനുഭവവും അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കും.Ezoic
 • ശസ്ത്രക്രിയയിലെ പരിചയം: നിങ്ങൾക്ക് കാൽമുട്ടിന് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പരിചയമുള്ള കെയ്‌റോയിലെ കാൽമുട്ട് ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.
 • വിജയകരമായ ഫലങ്ങളും രോഗികളുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ മുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവപരിചയവും ആവശ്യമാണ്.
 • സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കൺസൾട്ടേഷൻ: കൈറോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടർക്ക് കാൽമുട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധവും വിശദവുമായ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ നൽകാൻ കഴിയും.Ezoic
 • നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചും ആവശ്യമായ അറിവ് അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഡോക്ടറുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചികിത്സയുടെ ഫലത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു

കെയ്‌റോയിൽ കാൽമുട്ട് ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചികിത്സയുടെ ഫലത്തെ പല തരത്തിൽ ബാധിക്കും:

 • വ്യക്തിഗത പരിചരണം നൽകുന്നു: കൈറോയിലെ കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ സെഷനുകളിലുടനീളം വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ പരിചരണം നൽകും.Ezoic
 • നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും നിങ്ങളുടെ ചികിത്സയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യമായ പരിചരണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സമയവും കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • പരിചയവും അറിവും: കെയ്‌റോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടർക്ക് കാൽമുട്ട് പ്രശ്‌നങ്ങളിലും അവയുടെ ചികിത്സയിലും ആവശ്യമായ അനുഭവവും അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • പലതരം കാൽമുട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രോഗനിർണയങ്ങളെയും ചികിത്സകളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സമഗ്രമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ആവശ്യമായ പരിചരണം നൽകാൻ അവനെ സഹായിക്കും.Ezoic
 • വൈകാരിക പിന്തുണ: നിങ്ങൾക്ക് കാൽമുട്ടിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെയും വൈകാരിക നിലയെയും ബാധിക്കും.
 • കൈറോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ വൈകാരിക പിന്തുണയും ചികിത്സയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും മാർഗനിർദേശവും നൽകാൻ കഴിയും.
 • ചുരുക്കത്തിൽ, കൈറോയിലെ കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പരിചരണം ലഭിക്കുന്നതിന് നിർണായകമാണ്.Ezoic
 • കൃത്യമായ രോഗനിർണയവും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയും ലഭിക്കുന്നതിന് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടിന്റെ മികച്ച പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഡോ.
അമർ അമൽ

കുറിച്ച് ഡോ.
അമർ അമൽ

 • ഡോ.
 • അമർ അമൽ തന്റെ മേഖലയിൽ വിപുലമായ പരിചയമുള്ള ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സർജനാണ്.Ezoic
 • എല്ലുകളുടെയും സന്ധികളുടെയും രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും ചികിത്സിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലമായ കഴിവുകളും അനുഭവപരിചയവും അതുല്യമാണ്.
 • ഡോ.
 • ഓർത്തോപീഡിക് സർജറി മേഖലയിലെ തന്റെ കഴിവുകളും അനുഭവവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന നിരവധി യോഗ്യതകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അമർ അമലിന് ഉണ്ട്.Ezoic
 • ഐൻ ഷംസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഓർത്തോപീഡിക്സിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടിയ അദ്ദേഹം ഈജിപ്ഷ്യൻ ഓർത്തോപീഡിക് സൊസൈറ്റിയിലും സ്വിസ് ഓർത്തോപീഡിക് സൊസൈറ്റിയിലും അംഗമാണ്.
 • ഡോ.
 • അമർ അമൽ ഇപ്പോൾ കെയ്‌റോയിലെ തന്റെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അസ്ഥി, സന്ധി രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച രോഗികൾക്ക് തന്റെ സേവനം നൽകുന്നു.Ezoic
 • എല്ലുകളേയും സന്ധികളേയും ബാധിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിക്കുകളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും അനുഭവപരിചയവും ഓർത്തോപീഡിക്‌സിലും സന്ധികളിലും ആണ്

 • ഡോ.
 • അമർ അമൽ ഓർത്തോപീഡിക്സിന്റെയും സന്ധികളുടെയും നിരവധി മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.Ezoic
 • അവൻ ആസ്വദിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇതാ:.

സന്ധി മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ: സന്ധിവാതം, വാർദ്ധക്യസഹജമായ തേയ്മാനം തുടങ്ങിയ വിട്ടുമാറാത്ത സന്ധി പ്രശ്‌നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ജോയിന്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു.

മുട്ടു ശസ്ത്രക്രിയ: തരുണാസ്ഥി കണ്ണുനീർ, അസ്ഥി ഒടിവുകൾ, ടെൻഡനൈറ്റിസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കാൽമുട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിദഗ്ധനാണ്.

Ezoic

തോളിൽ ശസ്ത്രക്രിയ: സ്പോർട്സ് പരിക്കുകൾ, ടെൻഡോണൈറ്റിസ്, എല്ലാ റൊട്ടേറ്റർ വിള്ളലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള തോളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് ചികിത്സിക്കുന്നു.

അസ്ഥി നന്നാക്കൽ: ഉപകരണങ്ങളും മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഒടിവുകൾ നന്നാക്കാനും തകർന്ന എല്ലുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുന്നു.

• എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറി: ആർത്രോസ്കോപ്പിക് ഓർത്തോപീഡിക് ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരിചയസമ്പന്നനാണ്, ഇത് ഇടപെടൽ കുറയ്ക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കൽ സമയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Ezoic
 • ഡോ.
 • അമർ അമൽ രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുകയും എല്ലാ രോഗികൾക്കും വ്യക്തിഗതവും സമഗ്രവുമായ പരിചരണം നൽകുന്നതിന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഓർത്തോപീഡിക് സർജറി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഓരോ രോഗിയുമായും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.Ezoic
 • നിങ്ങൾ അസ്ഥിയും സന്ധി വേദനയും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോപീഡിക്, ജോയിന്റ് സർജറി മേഖലയിൽ കൺസൾട്ടേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഡോ.
 • അമർ അമൽ.
 • മികച്ച ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും രോഗികളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്.Ezoic

സേവനങ്ങളും സവിശേഷതകളും

കെയ്‌റോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റ് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും ഫീച്ചറുകളും

 • കെയ്‌റോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റ് രോഗികൾക്ക് സമഗ്രമായ സേവനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
 • നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില സേവനങ്ങൾ ഇതാ:.
 1. വിപുലമായ രോഗനിർണയം: കെയ്‌റോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റ് അസ്ഥികളുടെയും സന്ധികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൃത്യമായ രോഗനിർണയം നൽകുന്നു.
  ശരിയായ രോഗനിർണയം നിർണ്ണയിക്കാനും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം വിപുലമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 2. വ്യക്തിഗത ചികിത്സ: കൈറോയിലെ കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ ഓരോ രോഗിയെയും വ്യക്തിഗതമായി ചികിത്സിക്കുകയും അവരുടെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇഷ്‌ടാനുസൃതവും സംയോജിതവുമായ ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
  നിർദ്ദിഷ്ട ഉപദേശവും മാർഗനിർദേശവും നൽകുകയും ഓരോ കേസിലും വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 3. കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ: കൈറോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടർ കാൽമുട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിപുലമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തുന്നു.
  അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും രോഗികൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.
 4. ശസ്ത്രക്രിയേതര ചികിത്സ: ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പുറമേ, കൈറോയിലെ കാൽമുട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റും കാൽമുട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയേതര ചികിത്സ നൽകുന്നു.
  വേദന ഒഴിവാക്കാനും രോഗശാന്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും യാഥാസ്ഥിതിക ചികിത്സകൾ, ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി എന്നിവ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 5. ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷമുള്ള പരിചരണം: കൈറോയിലെ കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ രോഗികൾക്ക് സമഗ്രമായ പോസ്റ്റ്-ട്രീറ്റ്മെന്റ് കെയർ നൽകുന്നു.
  അദ്ദേഹം രോഗികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുകയും പൂർണ്ണമായ വീണ്ടെടുക്കലും മികച്ച ഫലവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും ഉപദേശവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപകരണങ്ങളും

കെയ്‌റോയിലെ ഒരു കാൽമുട്ട് വിദഗ്ധൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചികിത്സ നൽകുന്നതിന് അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും നൂതന ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗിച്ച ചില സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു:

 1. എംആർഐ: കാൽമുട്ടിന്റെ വിശദമായ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ അവസ്ഥ കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിനും മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഘട്ടങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
 2. ലേസർ ഉപകരണം: ചില സൂക്ഷ്മമായ ശസ്ത്രക്രിയകളിലും ചികിത്സകളിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  മരിച്ചതോ ഹാനികരമായതോ ആയ ടിഷ്യു നീക്കം ചെയ്യാനും ബാധിത പ്രദേശം വൃത്തിയാക്കാനും ലേസർ ഉപയോഗിക്കാം.
 3. ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയും അനസ്തേഷ്യയും: ശസ്ത്രക്രിയയിലോ ചികിത്സയിലോ ബാധിത പ്രദേശം മരവിപ്പിക്കാൻ ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയും അനസ്തേഷ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  വേദന കുറയ്ക്കാനും രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.
 4. എൻഡോസ്കോപ്പിക് ഉപകരണങ്ങൾ: കൈറോയിലെ ഒരു കാൽമുട്ടിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റ് കാൽമുട്ടിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്താൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യൂകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നാശനഷ്ടങ്ങളോടെ കൃത്യവും ഫലപ്രദവുമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്താൻ ഇത് അവനെ അനുവദിക്കുന്നു.
 • കെയ്‌റോയിലെ കാൽമുട്ട് ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റിന്റെ അകമ്പടിയോടെ, രോഗികൾക്ക് സമഗ്രമായ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും നൂതന സവിശേഷതകളിൽ നിന്നും പ്രയോജനം നേടാം.
 • കാൽമുട്ടിനേറ്റ പരിക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകളുടെയും സന്ധികളുടെയും കൃത്യമായ രോഗനിർണയം ആവശ്യമാണെങ്കിലും, കെയ്‌റോയിലെ ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ പരിചരണവും സമർപ്പിത സേവനവും നൽകാൻ തയ്യാറാണ്.

ചികിത്സയുടെയും ശസ്ത്രക്രിയയുടെയും കേസുകൾ

കെയ്‌റോയിൽ ഡോ. അമർ അമൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാൽമുട്ട് രോഗങ്ങളും പരിക്കുകളും

കൈറോയിലെ ഡോ. അമർ അമൽ കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളും പരിക്കുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
താഴെപ്പറയുന്ന കാൽമുട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള രോഗികൾക്ക് ഇത് അതിന്റെ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

1. ജോയിന്റ് കാഠിന്യം: ഡോ. അമർ അമൽ സന്ധികളുടെ പരുക്കൻ അവസ്ഥയെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
സന്ധികൾ തരുണാസ്ഥികളെയും ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യുകളെയും തകരാറിലാക്കുകയും വേദനയ്ക്കും സന്ധിയുടെ ചലനം കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്.
കൂടുതൽ നൂതനമായ കേസുകൾക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയാ ഓപ്‌ഷനുകൾക്ക് പുറമേ, ആദ്യകാല പരുക്കൻതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയേതര ചികിത്സകൾ ഡോ. അംർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2. കീറിയ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ്: കീറിപ്പോയ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് കീറുന്നത് കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിന് ഒരു സാധാരണ പരിക്കാണ്.
ഈ പരിക്ക് ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് സർജറി വഴിയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്, ലിഗമെന്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ജോയിന്റ് സ്ഥിരത പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി ആധുനിക ശസ്ത്രക്രിയാ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിപുലമായ കേസുകളിൽ ഡോ.

3. ഒടിവുകളും കായിക പരിക്കുകളും: കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒടിവുകളും സ്പോർട്സ് പരിക്കുകളും ഡോ. ​​അമർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
ഒടിവുകൾക്കും സ്‌പോർട്‌സ് പരിക്കുകൾക്കും, കൃത്യമായ രോഗനിർണയം മുതൽ ആവശ്യമായ ചികിത്സ വരെ, നോൺ-സർജിക്കൽ രീതികളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയോ ഇത് സമഗ്രമായ ചികിത്സ നൽകുന്നു.

4. സന്ധിവേദനയും വേദനയും: ശസ്ത്രക്രിയാ കേസുകൾക്ക് പുറമേ, സന്ധിവാതം, കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിലെ വേദന എന്നിവയും ഡോ.
മയക്കുമരുന്ന് തെറാപ്പിയും ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിയും ഉൾപ്പെടെ വീക്കം ഒഴിവാക്കാനും വേദന കുറയ്ക്കാനും അദ്ദേഹം നൂതന ചികിത്സാ വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 • കെയ്‌റോയിൽ ഡോ. അമർ അമൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചില രോഗങ്ങളും പരിക്കുകളും ഇവയാണ്.

കാൽമുട്ടിന്റെ അവസ്ഥകൾക്കുള്ള ചികിത്സയും ശസ്ത്രക്രിയാ വിദ്യകളും ലഭ്യമാണ്

 • ചികിത്സയിലും ശസ്ത്രക്രിയയിലും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കാൽമുട്ട് രോഗികൾക്ക് വിശാലമായ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നു.

1. ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയ: കൃത്യമായ രോഗനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ആർത്രോസ്കോപ്പി മുതൽ കീറിപ്പോയ ക്രൂസിയേറ്റ് ലിഗമെന്റ് റിപ്പയർ, സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനപരമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വരെ വിവിധ കാൽമുട്ടുകളുടെ അവസ്ഥകളെ ചികിത്സിക്കാൻ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധർ ആർത്രോസ്കോപ്പിക് നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2. മുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ: നോൺ-സർജിക്കൽ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വിപുലമായ കേസുകളിൽ, ഡോ. അമർ മുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
സന്ധികളുടെ പ്രവർത്തനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേദന ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയാണ് കാൽമുട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ.

3. ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി: ഡോ. അംർ ചികിത്സയ്ക്ക് സമഗ്രമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും ചികിത്സാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജോയിന്റ് റേഞ്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി, ചികിത്സാ വ്യായാമങ്ങൾ, മസാജ്, മസാജ്, ജലചികിത്സ തുടങ്ങിയ വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കെയ്‌റോയിലെ ഡോ. അമർ അമൽ കാൽമുട്ടിന്റെ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വിദ്യകൾ ഇവയാണ്.
നൂതനമായ ചികിത്സയും ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, ഡോ. അമർ തന്റെ രോഗികൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കാൽമുട്ട് ജോയിന്റിന് ശക്തിയും ഉന്മേഷവും തിരികെ നൽകുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു.

സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ശുപാർശകളും

കെയ്‌റോയിലെ ഡോ. അമർ അമലിന്റെ മുൻ രോഗികളുടെ ശുപാർശകൾ

 • കെയ്‌റോയിലെ കാൽമുട്ടിൽ സ്‌പെഷ്യലൈസ് ചെയ്‌ത മികച്ച ഓർത്തോപീഡിക് ഡോക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഡോ. അമർ അമൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗത പരിചരണത്തിൽ നിന്നും പ്രയോജനം നേടിയ മുൻ രോഗികളിൽ നിന്ന് നിരവധി ശുപാർശകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • “ഒരു രോഗിയെന്ന നിലയിൽ ഡോ. അമറിന്റെ പെരുമാറ്റം അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.
  വ്യക്തിപരമായ പരിചരണം നൽകാനും എന്റെ ആശങ്കകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാനും അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരുന്നു.
  എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും ചികിൽസയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിലും വിശദീകരിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം മികച്ചതായിരുന്നു.
  കാൽമുട്ടിന് പ്രശ്‌നമുള്ള ആർക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ശുപാർശചെയ്യും. ” - റിമ
 • “എനിക്ക് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഡോ. അമറുമായി കാൽമുട്ടിന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി, ഫലത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്.
  പ്രാരംഭ കൺസൾട്ടേഷൻ മുതൽ വീണ്ടെടുക്കൽ വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഡോ. ​​അംർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
  അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലിയിൽ മാന്യനും പ്രൊഫഷണലും സൂക്ഷ്മതയുള്ളവനുമായിരുന്നു.
  കാൽമുട്ട് ഓർത്തോപീഡിസ്റ്റായി അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. - മുഹമ്മദ്
 • “എന്റെ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഡോ. അംർ എനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കും പരിചരണത്തിനും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ നന്ദിയുള്ളവനാണ്.
  അദ്ദേഹം ഉന്മേഷവാനായിരുന്നു, സൗഹാർദ്ദപരനായിരുന്നു, രോഗികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നന്നായി കേൾക്കുന്നവനായിരുന്നു.
  ശരിയായ ചികിത്സ നൽകാനും സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ഫലം നേടാനും അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരുന്നു.
  അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായും ശുപാർശ ചെയ്യും. ”… - നൂറ

അസ്ഥികളുടെയും സന്ധികളുടെയും മേഖലയിലെ ശാസ്ത്രീയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അംഗീകാരങ്ങളും

 • എല്ലുകളുടെയും സന്ധികളുടെയും മേഖലയിൽ ഡോ. അമർ അമലിന് നിരവധി ശാസ്ത്രീയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അംഗീകാരങ്ങളും ഉണ്ട്.
 • ഐൻ ഷംസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഓർത്തോപീഡിക് ബിരുദം.
 • ഐൻ ഷംസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മെഡിസിനിലെ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് അംഗം.
 • ജർമ്മൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആച്ചനിലെ ഓർത്തോപീഡിക് ഫെലോ.
 • അസ്ഥികൾ, സന്ധികൾ, പേശികൾ, അസ്ഥിബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വൈകല്യങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
 • വിവിധ ചികിത്സാ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് പരുക്കൻ, സന്ധി വേദന എന്നിവയുടെ ചികിത്സ.

ഈ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ഡോ. ​​അമറിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മേഖലയിലെ മികവിനും പ്രൊഫഷണലിസത്തിനും ഉള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
തന്റെ രോഗികൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യപരിചരണം നൽകാനും സാധ്യമായ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാനും അദ്ദേഹം കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല.നിർബന്ധിത ഫീൽഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് *